Staldmøde

Staldmøde holdes ca. hver 2. måned eller efter behov. Der gives besked om dato og evt. punkter i god tid.